E6 Partisanen

Romen Josef Serynek deporterades 1942 tillsammans med sin fru och barn till det tjeckiska ”zigenarlägret” i Lety u Písku. Efter sin frus död 1943 fl ydde han från lägret och anslöt sig till partisanerna. Han organiserade en egen grupp motståndskämpar, kallade ”Cˇapajev”, som huvudsakligen bestod av ryska krigsfångar på fl ykt. Efter kriget blev Josef Sarynek, kallad ”den svarta partisanen”, en av de mest dekorerade motståndskämparna i sitt land. Han gick bort 1974.

1942 - 1945