E6 Partizán

V roku 1942 deportovali Josefa Seryneka aj s jeho ženou a deťmi do “cigánskeho” tábora Lety u Písku. Po smrti svojej ženy v roku 1943 utiekol a pridal sa k partizánom. Podarilo sa mu vytvoriť skupinu bojovníkov hnutia odporu nazývanú Čapajev, ktorá pozostávala najmä z ruských vojnových väzňov, ktorí utiekli. Josef Serynek - známy aj ako Čierny Partizán - sa stal jedným z najviac oceňovaných bojovníkov odporu. Zomrel v roku 1974.

1942 - 1945