Odboj Rómov

Pre milióny mladých Rómov a Sintov na celom svete je dnes spomienka na udalosti zo 16. mája 1944 dôležitou súčasťou ich etnickej a historickej identity. Podľa svedectva pamätníka sa 16. mája 1944 väzni takzvaného "cigánskeho tábora Auschwitz-Birkenau" vzopreli rozkazu SS na evakuáciu tábora. Tisíce Rómov a Sintov, ktorí boli informovaní ostatnými väzňami o ich hroziacom splynovaní, sa zabarikádovali v barakoch vyzbrojení len kameňmi a palicami, a tak sa im podarilo na čas zabrániť ich vyhladeniu.