Roma ellenállás

Mára az 1944. május 16-i események emléke világszerte több millió roma és szinti fiatal etnikai és történelmi identitásának fontos részét képezi. Egy korabeli szemtanú szerint 1944. május 16-án az úgynevezett „Auschwitz-Birkenaui cigánytábor” foglyai ellenálltak az SS parancsának, melynek célja a tábor kiürítése volt. Mivel a többi rabtól értesültek a közelgő elgázosításukról, több ezer roma és szinti barikádozta el magát a barakkokban, fegyvereik csupán kövek és botok voltak, de így tudták megakadályozni a megsemmisítésüket.