E8 Megmentők

György de Rohonczy báró és földbirtokos sok roma megmentője lett a lackenbachi táborban. 1921-ig az oberpullendorfi járási közigazgatásban volt főhivatalnok. Meggyőződéses monarchista volt, a köztársaság 1919-es kikiáltása után lemondott a szolgálatról, és saját birtokát vezette. A „Lackenbachi cigánytábor” 1940-es megnyitása után számos roma családot és gyermekeiket hívta be munkaszolgálatra a birtokaira, megfelelő élelmet és szállást biztosítva számukra, így megmentve az életüket. Legalább 50, a birtokain mezőgazdasági munkásként foglalkoztatott roma tudott a határon át Magyarországra menekülni. A náci hatóságok soha nem vonták felelősségre Rohonczyt a romáknak nyújtott segítségéért. Tettével példát mutatott a többi földbirtokosnak, akik szintén számos romát hívtak magukhoz a táborból, és így meg tudták menteni őket.

1940