E8 Záchranář

Statkář baron György de Rohonczy se stal zachráncem mnoha Romů v táboře Lackenbach. Do roku 1921 byl vyšším úředníkem okresní správy v Oberpullendorfu. Byl přesvědčeným monarchistou, po vyhlášení republiky v roce 1919 odešel ze služby a řídil své panství. Po otevření cikánského tábora v Lackenbachu v roce 1940 povolal na své statky jako dělníky početné romské rodiny a jejich děti, kterým poskytl odpovídající stravu a ubytování, a tím jim zachránil život. Nejméně 50 Romů, kteří pracovali na jeho statcích jako zemědělští dělníci, mohlo uprchnout přes hranice do Maďarska. Rohonczy nebyl za svou pomoc Romům nacistickými úřady nikdy stíhán. Svým činem dal příklad dalším majitelům velkých statků, kteří si také vyžádali několik Romů z tábora, a mohli je tak zachránit.

1940