E8 Räddare i nöden

Godsägaren baron György de Rohonczy blev räddaren i nöden för många romer i lägret i Lackenbach. Fram till 1921 var han en hög tjänsteman vid distriktsförvaltningen i Oberpullendorf. Han var en övertygad monarkist och avgick från tjänsten efter utropandet av republiken 1919 och förvaltade sitt gods. Efter öppnandet av ”Zigenarlägret Lackenbach” 1940 rekryterade han många romska familjer och deras barn som arbetare till sina egendomar, gav dem ordentlig mat och logi och räddade därmed deras liv. Minst 50 romer som arbetade som lantarbetare på hans egendomar kunde fly över gränsen till Ungern. Rohonczy åtalades aldrig av de nazistiska myndigheterna för sin hjälp till romerna. Med sin handling föregick han med gott exempel för andra godsägare, som också rekryterade flera romer från lägret och därmed kunde rädda dem.

1940