E1 Tiltakozó levél

1938. május 12-én a burgenlandi Redlschlag faluból hét roma írt levelet a „Német Birodalmi Kormánynak”, amelyben a hátrányos megkülönböztetésük ellen tiltakoztak. Leírták, hogy a Tobias Portschy náci tartományi elnök által bevezetett diszkriminációs lépések, például a választójog elvesztése, a roma gyermekek iskolába járásának megtiltása és a munkanélküli segélyek megtagadása, minden jogalap nélkül történtek.

1938