E1 Protestní dopis

12. května 1938 napsalo sedm Romů z burgenlandské vesnice Redlschlag dopis "německé říšské vládě", v němž protestovali proti své diskriminaci. Poukázali na to, že diskriminace zavedená nacistickým guvernérem Tobiasem Portschym, jako například ztráta volebního práva, zákaz školní docházky pro romské děti a odepření podpory v nezaměstnanosti, byla prováděna bez jakéhokoli právního základu.

1938