E1 Protestný list

12. mája 1938 sedem Rómov z burgenlandskej dediny Redlschlag napísalo list "nemeckej ríšskej vláde", v ktorom protestovali proti svojej diskriminácii. Poukázali na to, že diskriminácia, ktorú zaviedol nacistický guvernér Tobias Portschy, ako napríklad strata volebného práva, zákaz školskej dochádzky pre rómske deti a odmietnutie podpory v nezamestnanosti, sa uskutočňovala bez akéhokoľvek právneho základu.

1938