E1 List protestacyjny

W dniu 12 maja 1938 roku siedmiu Romów z położonej w Burgenlandzie wioski Redlschlag napisało list do „Rządu Rzeszy Niemieckiej”, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec dyskryminacji. Wskazali, że działania dyskryminacyjne wprowadzone przez nazistowskiego gubernatora Tobiasa Portschy'ego, takie jak utrata prawa do głosowania, zakaz uczęszczania dzieci pochodzenia romskiego do szkoły i odmowa zasiłku dla bezrobotnych, zostały wprowadzone bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

1938