E1 Protestbrev

Den 12 maj 1938 skrev sju romer från byn Redlschlag i Burgenland ett brev till den ”Tyska riksregeringen” där de protesterade mot sin diskriminering. De påpekade att den diskriminering som infördes av den nazistiske delstatspresidenten Tobias Portschy, såsom förlusten av rösträtten, förbudet för romska barn att gå i skolan och nekandet av arbetslöshetsersättning, genomfördes utan någon rättslig grund.

1938