D2 Obozy Zagłady

W grudniu 1941 r., gdy epidemia duru brzusznego wybuchła w „cygańskim” obozie w getcie Litzmannstadt (obecnie polskie miasto o nazwie Łódź), 4 600 Romów zostało zabitych w ciężarówkach – mobilnych komorach gazowych, które transportowały ich do obozu Chełmno/Kulmhof. 10 tygodni od momentu przybycia do Łodzi, wszystkich 5007 austriackich Romów i Sinti było martwych. 4 400 spośród nich jest pochowanych w nieoznakowanych grobach w lasach wokół Chełmna, razem ze 150 000 Żydów i tysiącami sowieckich więźniów wojennych.

1941 - 1942