D2 Dödsläger

I december 1941 transporterades 4 600 romer från polska staden Łódz´ till Chełmno/Kulmhof där de mördades i fordon omgjorda till mobila gasvagnar. Tyskarna tog initiativet i samband med att en tyfoidfeberepidemi (en form av tyfus) brutit ut i ”zigenarlägret” i Litzmannstadts getto. Endast tio veckor efter ankomst till Łódz´ var alla 5 007 österrikiska romer döda. 4 400 av dem är begravda i omarkerade massgravar i skogarna kring Chełmno, tillsammans med 150 000 judar och tusentals sovjetiska krigsfångar.

1941 - 1942