D2 Tábory Smrti

V decembri 1941, keď v “cigánskom” tábore v gete v Litzmannstadte v poľskom meste Lodž vypukla epidémia týfusu, bolo 4600 Rómov zabitých v splyňovacích nákladných autách, ktoré nacisti používali na ich transport do tábora v Chelmne/Kulnhofe. Desať týždňov po príchode do Lodžu bolo všetkých 5007 rakúskych Rómov a Sintov mŕtvych. 4400 z nich je pochovaných v masových hroboch v lesoch okolo Chelmna, spolu s 150 000 Židmi a tisíckami sovietskych vojnových väzňov.

1941 - 1942