J3 SZCZUROWA (PL)

Zdjęcie przedstawia wesele w polskiej wsi Szczurowa, gdzie Romowie od pokoleń bezkonfl iktowo żyli ze swoimi nieromskimi sąsiadami i wchodzili z nimi w związki małżeńskie. W 1943 r. oddział niemiecki otoczył romską osadę. 93 osoby - mężczyźni, kobiety i dzieci, zostały zabrane na miejscowy cmentarz i rozstrzelane.

1943