J3 SZCZUROWA (PL)

Fotografi e zachycuje svatbu v polské vesnici Szczurowa, kde Romové po mnoho generací pokojně vycházeli se sousedy a uzavírali sňatky s příslušníky rodin sedláků. V roce 1943 obklíčily vesnici německé jednotky a shromáždily 94 romských mužů, žen a dětí. Vojáci je odvedli na místní hřbitov a tam je popravili.

1943