I2 BERGEN-BELSEN (D)

W miarę zbliżania się frontów alianckich, latem 1944 roku zaczęto likwidować coraz więcej obozów koncentracyjnych. Jesienią 1944 roku dziesiątki tysięcy całkowicie wyczerpanych więźniów z opuszczonych obozów koncentracyjnych dotarło do Bergen-Belsen po wielu dniach transportu lub tzw. „marszów śmierci”. Zimą 1944/1945 roku w skrajnie przepełnionym obozie przebywało ponad 60 000 więźniów. Wśród nich były setki Sinti i Romów przeniesionych z obozu koncentracyjnego Buchenwald. Kiedy obóz został wyzwolony przez wojska brytyjskie w kwietniu 1945 roku, piętrzyły się w nim stosy zwłok. Większość ocalałych była bliska śmierci głodowej.

1945