I2 BERGEN-BELSEN (D)

Från sommaren 1944 började tyskarna stänga sina koncentrationsläger på grund av de framryckande allierade trupperna. Krigsfronten fl yttade allt närmare. Hösten 1944 anlände tiotusentals lägerfångar till koncentrationslägret Bergen-Belsen, totalt utmattade efter dagar av tågtransporter eller ”dödsmarscher”. Vintern 1944–1945 befann sig mer än 60 000 fångar i det överfulla lägret där många sjukdomar härjade. Bland dem ett hundratal romer som överfl yttats från koncentrationslägret Buchenwald. När Bergen-Belsen befriades av brittiska trupper i april 1945 möttes de av enorma högar av döda människor och svältande överlevande, många tyfusangripna och döende.

1945