E7 Bojownik ruchu oporu

Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, Josef Horvath pracował z wieloma Austriakami na lotnisku w Niemczech. W 1940 roku został powołany do Wehrmachtu w Bremie. Gdy podczas przepustki udał się do Burgenlandu, dowiedział się, że jego rodzina została deportowana. Zdezerterował do Francji i ostatecznie wstąpił do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. W 1945 roku powrócił do Austrii jako żołnierz walczących oddziałów francuskich. Josef Horvath jest jedynym znanym do tej pory Romem, który czynnie walczył o wyzwolenie Austrii po stronie aliantów.

1939 - 1945