E7 Motståndsmän

När kriget bröt ut 1939 arbetade Josef Horvath tillsammans med flera österrikare på en flygplats i Tyskland. År 1940 kallades han in till Wehrmacht i Bremen. När han under sin permission i Burgenland insåg att hans familj hade deporterats deserterade han till Frankrike och anslöt sig så småningom till den franska främlingslegionen. År 1945 återvände han till Österrike som soldat i de stridande franska trupperna. Josef Horvath är den enda rom som hittills är känd för att aktivt ha kämpat för Österrikes befrielse på de allierades sida med vapen i hand.

1939 - 1945