I3 BELZEC (PL)

Pierwsi Romowie i Sinti byli deportowani na tereny okupowanej Polski w kwietniu 1940 r.: 2 500 niemieckich Sinti i Romów zostało wysłanych między innymi do takich miejscowości, jak Bełżec, Krychów i Siedlce. Więźniowie obozu w Bełżcu byli używani do prac budowlanych przy budowie umocnień na granicy ze Związkiem Radzieckim. Obóz pracy został zamknięty w tym samym roku. Wielu Sinti udawało się uciec. Próbowali oni przeżyć w lasach, lecz byli chwytani przez niemiecką policję i oddziały wojskowe. Większość niemieckich Sinti i Romów deportowanych do Polski zostało zabitych w ciągu następnych lat. W 1942 i 1943 roku SS zarządzało w Bełżcu wielkim obozem zagłady, funkcjonującym w ramach Operacji Reinhardt.

1940