I3 BELZEC (PL)

První Romové a Sintové byli deportováni do Polska v dubnu 1940; 2500 německých Romů a Sintů bylo posláno do táborů např. v Bełzecu, Krychówě a Siedlcích. Vězni v táboře Bełzec museli vykonávat stavební práce na hranici se Sovětským svazem. Pracovní tábor byl téhož roku zavřen. Mnoha Sintům se podařilo utéci a snažili se přežít v lesích, německá policie a armáda je však znovu pochytaly. Většina německých Sintů a Romů, kteří byli deportováni do Polska, byla v následujících letech zabita. V letech 1942 a 1943 zřídila organizace SS v Bełzecu velký vyhlazovací tábor v rámci operace Reinhardt.

1940