I3 BELZEC (PL)

De första deportationerna av romer till tyskockuperade Polen ägde rum i april 1940 då 2 500 internerades i småstäder som Bełzec, Krychów och Siedlce. De romer som hamnade i arbetslägret Bełzec utnyttjades till byggnadsarbeten längs den sovjetiska gränsen. Arbetslägret upplöstes senare samma år. Många romer lyckades fl y och försökte överleva i skogarna, men tillfångatogs slutligen av tyska polis- och arméenheter. De fl esta deporterade romer dödades under de kommande åren. Under perioden 1942–1943 ansvarade för och drev tyska SS ett förintelseläger i staden Bełzec, som ingick i Operation Reinhardt.

1940