I10 RAVENSBRÜCK (D)

Większość ze 152 000 więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbrück w północnych Niemczech stanowiły kobiety. Wśród nich było wiele Romek i Sintic, deportowanych do obozu z małymi dziećmi. Spośród 28 000 śmiertelnych ofi ar obozu, znamy nazwiska tylko 16 500 osób.

1939 - 1945