I10 RAVENSBRÜCK (D)

Većina od 152 000 zatočenika koncentracijskog logora Ravensbruck u sjevernoj Njemačkoj bile su žene, a mnoge od njih Romkinje i Sintkinje. One su deportirane u logor sa svojom malom djecom. Od 28 000 žrtava logora, njih 16 500 poznato je imenom i prezimenom.

1939 - 1945