I10 RAVENSBRÜCK (D)

Väčšina z 152 000 väzňov v koncentračnom tábore Ravensbrück v severnom Nemecku boli ženy, mnohé z nich Rómky a Sintky, ktoré boli do tábora deportované aj s malými deťmi. Z 28 000 obetí tábora je identifi kovaných po mene iba 16 500.

1939 - 1945