H12 MAXGLAN (A)

Ok. 230 Sinti i Romów przebywało w małym obozie pobytowym w Maxglan/Leopoldskron-Moos, na przedmieściach Salzburga. Po 1939, kiedy wędrowne życie stało się nielegalne, mieszkańcy mogli opuścić obóz jedynie w celu udania się do pracy. Później wolno im było wyjść na zewnątrz jedynie pod nadzorem, jako niewolnicza siła robocza. W kwietniu 1943 r. 160 Sinti zostało deportowanych z Maxglan do Auschwitz, w tym 17 dzieci, które urodziły się w obozie.

1940