H12 MAXGLAN (A)

Oko 230 Sinta i Roma zadržano je u malom zatočeničkom logoru u Maxglan/ Leopoldskron-Moosu, u predgrađu Salzburga. Poslije 1939. godine, kada je život putujućih Roma postao ilegalan, obitelji su mogle napustiti logor samo kada su išle na posao. Kasnije im je bilo dozvoljeno izaći iz logora samo pod nadzorom, kada su radili kao radnici-robovi. U travnju 1943. godine, 160 Sinta deportirano je iz Maxglana u Auschwitz, uključujući 17-ero djece rođene u logoru.

1940