H12 MAXGLAN (A)

Från år 1939 hölls omkring 230 romer fångna i ett litet interneringsläger i Maxglan/ Leopoldskron-Moos, en förort till Salzburg i Österrike. Samma år hade det blivit illegalt att utöva kringvandrande yrken, vilket medförde att familjerna endast fi ck lämna lägret för sina fasta jobb. Senare försämrades förhållandena och de fi ck bara lämna lägret som tvångsarbetare under bevakning. I april 1943 blev 160 romer deporterade till AuschwitzBirkenau, bland dem de 17 barn som fötts i lägret.

1940