H12 MAXGLAN (A)

V malém internačním táboře v obci Maxglan / Leopoldskron-Moos na okraji Salcburku bylo od roku 1939 zadržováno přibližně 230 Sintů a Romů. Po roce 1939, kdy bylo kočování zakázáno, mohly rodiny tábor opustit jen za prací. Později byli vězni pouštěni ven pouze pod dozorem na nucené práce. V dubnu 1943 bylo 160 Sintů včetně 17 dětí, které se v táboře narodily, deportováno z Maxglanu do tábora Auschwitz.

1940