H12 MAXGLAN (A)

Okolo 230 Rómov a Sintov bolo držaných v malom internačnom tábore v Maxglan/ Leopoldskron-Moos na predmestí Salzburgu. Po roku 1939, keď bol zakázaný kočovný spôsob života, mohli rodiny opustiť tábor iba v prípade, že šli za prácou. Neskôr sa mohli dostať mimo tábor iba pod dozorom na nútené práce. V apríli 1943 deportovali z Maxglanu do Auschwitzu 160 Sintov, medzi nimi aj 17 detí narodených v tábore.

1940