H11 LODZ (PL)

Pierwsza masowa deportacja Romów i Sinti z Austrii na tereny okupowanej Polski rozpoczęła się w listopadzie 1941 r. Deportowani zostali umieszczenie w żydowskim getcie w Litzmannstadt/Łodzi. Spośród 5 007 osób, pochodzących głównie z austriackiej prowincji Burgenland, 60% stanowiły dzieci poniżej 12 roku życia. 400-600 deportowanych zmarło na dur brzuszny podczas pierwszych tygodni pobytu w getcie i zostali pochowani w masowych grobach. W okolicach Bożego Narodzenia 1941 r. ci, którzy przeżyli, zostali wysłani na północ do obozu zagłady Kulmhof/Chełmno.

1941 - 1942