H11 LODZ (PL)

První hromadné deportace Romů a Sintů z Rakouska do Polska začaly v listopadu 1941. Romové a Sintové byli převezeni do židovského ghetta v Lodži. Z 5007 lidí, kteří pocházeli převážně z rakouské země Burgenlandsko, tvořily 60 procent děti mladší dvanácti let. 12 630 deportovaných lidí zemřelo během několika prvních týdnů na břišní tyfus a bylo pohřbeno v masových hrobech. Okolo Vánoc v roce 1941 byli ti, kdo přežili, posláni do vyhlazovacího tábora v Chełmnu.

1941 - 1942