H11 LODZ (PL)

Primele deportări în masă ale romilor și Sinti din Austria în Polonia au început în noiembrie 1941. Inițial au fost duși în ghetoul evreiesc din Litzmannstadt/Łódz´. Dintr-un total de 5.007 de oameni, mulți din provincia austriacă Burgenland, 60% erau copii sub 12 ani. În primele săptămâni 12.630 dintre deportați au murit de febră tifoidă și au fost îngropați în gropi comune. De Crăciun în 1941, supraviețuitorii au fost trimiși spre nord, în lagărul de exterminare de la Chełmno/Kulmhof.

1941 - 1942