H11 LODZ (PL)

Prve masovne deportacije Roma i Sinta iz Austrije u Poljsku počele su u studenom 1941. godine. Odvođeni su u židovski geto u Litzmannstadt/Lodz. Od ukupnog broja 5007 ljudi, uglavnom iz austrijske pokrajine Gradišće (Burgenland), 60 posto su bila djeca ispod 12 godina. 12 630 deportiranih ljudi umrlo je od tifusne groznice tijekom prvih nekoliko tjedana te su pokopani u masovne grobnice. Poslije Božića 1941. godine, preživjeli su poslani na sjever u logor smrti Chelmno/Kulmhof.

1941 - 1942