H7 HODONÍN U KUNSTÁTU (CZ)

Između 1942. i 1945. godine, „ciganski“ logor u Hodoninu kod Kunštata u Moravskoj, današnja Češka, koristio se kao zatočenički logor moravskih Roma. Uvjeti u logoru, uključujući hranu i smještaj, bili su nehumani. Posljedica toga bila je smrt 207 od 1375 ljudi koji su bili zatočeni u Hodoninu. Umirali su od različitih bolesti, posebno tifusa.

1942