B3 Policijske provjere

Od 90-ih godina 19. stoljeća, europski su Romi i Sinti sve više bili izloženi policijskom nadzoru i provjerama. Tijela vlasti su uvela propise koji su utjecali na njihov svakodnevni život i posao. Postojale su kazne za Rome koji su radili bez dozvole, a „skitanje“ i „prosjačenje“ postaju kažnjiva djela.

Policija provjerava muškarčeve isprave tijekom pretresa romskog naselja u Allhauu, u pokrajini Gradišće (Burgenland) u razdoblju između dvaju svjetskih ratova.
1919 - 1937