B3 Ständiga Poliskontroller

Från 1890-talet ökade polisens övervakning och kontroll av romer i Europa. Myndigheter introducerade regler som påverkade romers dagliga liv och arbete. Romska hantverkare och arbetare utan tillstånd kunde bestraffas. Även kringresande och tiggeri var olagligt.

Polisen kontrollerar identitetshandlingar under mellankrigstiden i samband med en razzia i romska boplatsen i Allhau i provinsen Burgenland.
1919 - 1937