B3 Neustále policajné kontroly

Od deväťdesiatych rokov 19. storočia čelili európski Rómovia a Sintovia stále väčšej pozornosti a kontrolám polície. Zavedené regulácie ovplyvňovali ich každodenný život a prácu. Rómovia a Sintovia, ktorí pracovali bez povolenia, dostávali pokuty, zatiaľ čo “potulovanie” a “žobranie” sa stali trestuhodnými zločinmi.

Polícia kontroluje identifi - kačné doklady muža počas razie v rómskej osade v Allhau v Burgenlande v medzivojnovom období.
1919 - 1937