H14 MONTREUIL-BELLAY (F)

Montreuil-Bellay u departmanu Loire bio je najveći zatočenički logor za Rome i Sinte u Francuskoj. Mogao je primiti oko 3000 zatočenika. Bio je u funkciji od 1941. do siječnja 1945. godine. Nije bio niti koncentracijski logor, niti tranzitni logor niti radni logor. Nitko od zatočenika nije poslan u logore smrti, ali više od stotinu njih umrlo je baš tu. U Francuskoj je bilo više od 40 takvih logora.

1941 - 1946