J5 VÁRPALOTA (H)

U veljači 1945. godine mađarski fašistički pokret Strelasti križevi, zajedno s lokalnim policajcima, ubili su 123 mađarska Roma iz Verpalote i Szekesfehervara. Žrtve su bile prisiljene iskopati svoje grobove, a poslije toga su bile ubijene. Dvije žene su preživjele masakr. Masovne grobnice se sada nalaze ispod vode jezera Grabler blizu Inota, predgrađa Verpalote.

2008