H16 WEYER (A)

Od ledna roku 1941 byly sintské rodiny z Korutan, Tyrolska, Salcburku, Bavorska a zejména Horního Rakouska převáženy do tábora v obci Weyer. Tito lidé byli využíváni k nuceným pracím a kopali odvodňovací příkopy v okolních mokřadech. Dne 1. listopadu téhož roku byli všichni deportováni do tábora v Lackenbachu v rakouském Burgenlandsku. Pravděpodobně o několik dní později byli „přemístěni“ do polské Lodže, kde byli později povražděni.

1941