H16 WEYER (A)

Romska familjer från Kärnten, Tirol, Salzburg, Bayern, och särskilt Oberösterreich togs till lägret Weyer. Från januari 1941 användes de som tvångsarbetare till att gräva diken i våtmarkerna. Den 1 november samma år deporterades samtliga till lägret Lackenbach i Österrike. Några dagar senare blev de sannolikt förfl yttade till Łódz´ i Polen där de mördades.

1941