H9 LACKENBACH (A)

„Cikánský“ tábor v Lackenbachu zřídily různé okresní úřady v Dolním Rakousku a městský úřad ve Vídni. V určité době bylo v táboře v otřesných podmínkách umístěno až 2000 lidí; 273 z nich tam zemřelo. Vězni byli často zapůjčováni místním fi rmám na nucenou práci. Z celkového počtu 4000 vězňů jich bylo 2000 v roce 1941 deportováno do Lodže. Většina ostatních byla v roce 1943 transportována do tábora Auschwitz-Birkenau.

1940