H9 LACKENBACH (A)

”Zigenarlägret” Lackenbach, i Burgenland, Österrike, inrättades av fl era lokala myndigheter i Niederösterreich och Wiens stadsförvaltning. Periodvis levde upp till 2 000 människor under outhärdliga förhållanden i lägret. 273 människor dog i lägret. Lägerfångarna fi ck ofta utföra tvångsarbete för lokala företag. Av totalt 4 000 romer tvångsförfl yttades hälften av dem till Łódz´1941, medan de fl esta kvarvarande deporterades till Auschwitz-Birkenau 1943.

1940