H9 LACKENBACH (A)

„Cigánsky” tábor v Lackenbachu bol založený viacerými okresnými radami v Dolnom Rakúsku a Viedenským mestským úradom. V tábore žilo až do 2000 ľudí v neľudských podmienkach, 273 tam zomrelo. Väzni boli často zamestnávaní v miestnych spoločnostiach na nútené práce. Z celkového počtu 4000 väzňov bolo v roku 1941 2000 deportovaných do Lodžu. Väčšinu ostatných v roku 1943 deportovali do Auschwitzu.

1940