H8 KOMÁROM (H)

Tábor v Komárnu sloužil jako ústřední shromažďovací místo pro maďarské Romy, kteří v roce 1944 čekali na deportaci do koncentračních táborů v Německu na nucené práce. Romové byli nejprve odvezeni do místních „cikánských táborů“ a mnoho z nich poté muselo jít pěšky stovky kilometrů do pevnosti Csillageröd (Hvězdicová pevnost) v Komárnu, které tehdy patřilo k Maďarsku. Tam byli ti muži a ženy, kteří byli schopni pracovat, vybráni pro další etapu pochodu, která vedla do Německa. Mnoho z těch, kdo zůstali v táboře v Komárnu, zemřelo hlady. Mnoho dalších zemřelo na „pochodech smrti“ do Německé říše. Přežily pouze 4 000 z 10 000 vězňů pevnosti.

2006