G1 Crest

Za první světové války byly „cikánské“ rodiny z Alsaska- Lotrinska internovány ve starém klášteře ve vesnici Crest na jihovýchodě Francie. Sto šedesát mužů, žen a dětí tam bylo drženo čtyři roky. Deset jich tam zahynulo.

1914 - 1918