G1 Crest

Počas prvej svetovej vojny boli “cigánske” rodiny z Alsaska-Lotrinska internované v starom kláštore v dedine Crest na juhovýchode Francúzska. Stošesťdesiat mužov, žien a detí tam držali štyri roky. Desať z nich tam zomrelo.

1914 - 1918